A DEBRECENI EGYETEM 2023/24. TANÉVI ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TDK KONFERENCIÁJA
2024. február 7-9.

Résztvevő karok:
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)
Egészségtudományi Kar (ETK)
Fogorvostudományi Kar (FOK)
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

tagozat az aneszteziológiától a biokémián át a tercier prevencióig

előadó az Egyetem 4 karáról

támogató, akik évek óta biztosítják a rendezvény megvalósítását

Általános tájékoztató

General information can be read in English as well - select the language by the flags above

Értékelés

A TDK előadásokat az adott tagozat bíráló bizottsága értékeli. Az alábbiakban olvashatóak a bírálati szempontok:

Absztrakt (formai követelmények, információtartalom)
0 - 5 pont
Eredmények bemutatása, előadás minősége
0 - 10 pont
Ábrák minősége, érthetősége, megfelelő mennyisége
0 - 10 pont
Vitakészség
0 - 5 pont

A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadásban bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. A bírálat (azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó előadások nem pontozhatóak és diplomamunkaként sem fogadhatók el. Az egyes szerzők hozzájárulását a függelék ábrán külön-külön kötelező részletezni. A függelék ábrán a bemutatott TDK munka elvégzéséhez esetleg szükséges etikai/állatkísérletes engedély számát fel kell tüntetni, vagy nyilatkozni arról, ha a munkához nem szükséges engedély. A függelék ábrát az előadáson belül úgy kérjük elhelyezni, hogy az a vita időtartama alatt látható legyen. Amennyiben az előadó nem a függelék ábrával fejezi be az előadását, a tagozat moderátora megkéri az arra való átváltást. A bíráló bizottság tagjai a pontozástól függetlenül arról is döntenek, hogy az elhangzott TDK-s előadást elfogadják-e a diplomamunka jeles eredményű védéseként. Csak azokat az előadásokat tekintjük elfogadottnak, amelyekről az illetékes bizottság legalább 2/3-a pozitívan nyilatkozik (az öt zsűritagból 4 igen).

Előadások formátuma

Kérjük az előadókat, a gördülékeny lebonyolítás érdekében kövessék az alábbiakat.

 • A TDK előadás hossza 10 perc, melyet 5 perces vita követ; kérjük ennek szigorú betartását. A 10 perces időkeret lejártát a tagozat moderátora a kamerában fehér lap felemelésével jelzi, ekkor még 30 másodperc áll rendelkezésre az előadás pontlevonás nélküli befejezésére. A 15 perces időtartam elérésekor a terem moderátorának jelzése alapján a tagozat levezető elnöke a vitát befejezi, az esetlegesen még tartó előadást megszakítja.
 • Az előadások javasolt formátuma: Microsoft PowerPoint 2007 vagy újabb diavetítés (ppsx). Elfogadott még: Microsoft PowerPoint 2007 pptx vagy Microsoft PowerPoint XP/2003 pps vagy ppt. OpenOffice formátumú előadás NEM elfogadott.
 • Amennyiben az előadást a hallgató a saját eszközéről indítja, de 1 percen belül bármilyen technikai probléma miatt nem tudja elkezdeni a prezentációját, vagy azt előadása előtt kéri, a tagozat moderátora az előzetesen beküldött előadást indítja el.
 • Az előadásban videók bemutatását csak korlátozottan javasoljuk. Amennyiben mégis be kíván mutatni videót, azt WMV (Windows Media Video) formátumba mentse el ugyanazon könyvtárba, ahol a PowerPoint prezentációja van, és úgy illessze be a prezentációba a videót. Ne felejtse el az előadása mellé a videót/videókat is feltölteni a honlapra. Amennyiben ppsx vagy pptx formátumot használ, a prezentációba ágyazza be a videót – ez esetben nem kell mellékelni külön állományban. Se a prezentációt, se a videót tartalmazó állomány neve ne legyen hosszabb 15 karakternél, ne legyen az állománynevekben szóköz és csak az angol ABC kisbetűit, valamint számokat és kötőjelet tartalmazzon. Ékezetes és egyéb speciális karakterek az állománynevekben nem támogatottak.

Evaluation

Presentations are evaluated by a review committee according to the following:

Abstract (information content, formal requirements)
0 - 5 points
Presentation of the results, quality of the presentation
0 - 10 points
Quality, clarity and adequate quantity of graphs
0 - 10 points
Discussion
0 - 5 points

Reviewers take special care to evaluate if the presented results are actually based on the student’s own work and ONLY the student’s own work will be scored. Therefore, a supplementary slide with the student’s own contribution (with distinction between the two if there are two authors) must be presented at the end of the talk and be visible during the discussion. If the student does not finish their presentation with this slide, the moderator will ask them to switch to it. The number of the possibly required ethical/animal experimental licence must be indicated on the supplementary slide or a statement must be placed if the presented work does not require any licence. Presentations lacking this supplementary slide detailing the student’s own work will not be evaluated and cannot be accepted as a thesis defence. Reviewers also decide if the presentation can be accepted as a defence of the thesis with excellent grade. Only those presentaions will be accepted where at least 2/3 of the committee is in favor of acceptance (at least 4 yes from the 5 reviewers).

Information on presentations and slide upload

In order to respect our schedule, we kindly ask our presenters to follow the rules below.

 • The length of the presentation is strictly 10 min, followed by a maximally 5-min-long discussion. After the signal of the end of the 10 min period an additional 30 seconds are available for finishing the presentation without penalty in the final score. After 15 min, the discussion or the presentation must be finished.
 • Presentations should optimally be submitted as Microsoft PowerPoint 2007 (or higher) slide-show (ppsx). MS PowerPoint 2007 pptx or MS PowerPoint XP/2003 pps or ppt are also accepted but not recommended. OpenOffice formats are NOT accepted.
 • If the presentation cannot be started due to technical problems within a minute while using the presenter’s own computer (or the presenter asks for it), the chair will start the preloaded version of the presentation.
 • Movies in the presentation are not recommended. If you cannot avoid presenting a movie, save it in WMV (Windows Media Video) format and then EMBED it into your presentation. Please note that this only works with PPSX or PPTX formats. The name of any uploaded file(s) should not be longer than 15 characters, it should not contain spaces and should contain only the lowercase letters of the English alphabet.

Gyakran ismételt kérdések

Ha a szükséges információt nem találta meg sem az Általános információk között, se itt, kérjük, írjon emailt a szervezőknek a tdk@med.unideb.hu cimen!

On-line előadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az előadó VI. éves általános orvostanhallgató, V. éves fogorvostan hallgató vagy V. éves gyógyszerészhallgató, klinikai gyakorlatát igazoltan a TDK Konferencia idejében külföldön tölti és korábban már tartott legalább egy elsőszerzős TDK előadást.

On-line presentation is only allowed for 6th year general medicine students, 5th year dentistry, or 5th year pharmacy students who will conduct their clinical practice outside of Hungary at the time of the SRS Conference and had already delivered at least one first authored SRS presentation on previous Conference(s).

Az előadások diasorának feltöltési határideje: 2024. február 5. (hétfő) 12:00. A feltöltő weboldal címe: https://oetdk.unideb.hu/user/conference/presentation (Az oldal csak bejelentkezett felhasználók számára érhető el.)

Presentations must be uploaded until 12:00 on 5th February (Monday), 2024 using the following webpage: https://oetdk.unideb.hu/user/conference/presentation (Login required.)

A szokásos gyakorlatnak megfelelően most is szervezünk a hallgatóknak lehetőséget a vetítés kipróbálására és az esetleges technikai problémák orvoslására: 2024. február 5., 16:00-19:00, Klinikai Fiziológia Tanszék 007-es terem (Auguszta épület földszint).

Presentations must be uploaded until 11:59 on 5th February, 2024. Testing of the projection will be organized in Room 007 of the Division of Clinical Physiology ( ground floor, Augusta building) on 5th February, 2024 between 4 and 7 p.m.

A 2024. és 2025. év februárjában megrendezett helyi TDK Konferenciákon bemutatott, és így a 37. OTDK-ra nevezett előadások közül a Tudományos Diákköri Tanács 2025-ban választja ki 37. OTDK résztvevőit, akiket ekkor külön értesítünk.

The Students’ Research Society will select presentations delivered at 2024 and 2025 February for participating at the National Conference in 2025. Promoted authors will be contacted after the conference.

Program

Az egyes tagozatok/blokkok részletes programja, az előadók neve és az előadások sorrendje a tagozatokra kattintva érhető el.
Áttekintő programtáblázat letöltése
TDK kiadvány letöltése

Az előadások kezdési időpontja tájékoztató adat, a hallgatók visszalépései miatt a program rövidülhet.
Éppen ezért javasolt, hogy a tagozat kezdetére minden előadó érkezzen meg a terembe.
The start time of the lectures is indicative, due to withdrawals the program may be shortened.
It is therefore recommended that all speakers arrive in the room for the start of the session.

2024. február 7.

szerda

2024. február 8.

csütörtök

2024. február 9.

péntek

 • 8:15-14:15 Tagozatok (ANON, BIOC, NEUR, OGYN, OPHUR, PCHEM, PHYS, PTECH)
 • 17:00 A konferencia zárása, eredményhirdetés
  Dr. Papp Zoltán, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem ÁOK tudományos dékánhelyettese
  Dr. Panyi György, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem ÁOK TDT elnöke
  Helyszín: DE Learning Center 0.14-es terem
 • 17:10 Weszprémi-díjas előadás
  Dr. Pethő Zoltán Dénes (DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet):
  A limfocitáktól a daganatokig vezető (ion)csatornák
 • 17:30 Iskolateremtő mesterek sorozat keretében
  Prof. Dr. Balla József (DE ÁOK Belgyógyászati Intézet, Nephrológiai Tanszék):
  Klinikus a Laborban

Tagozatok

A szervezőbizottság a benyújtott munkákat tagozatokba sorolta. Az előadások számától függően egy tagozat több blokkból is állhat, ld. a részletes programleírásban.

Időrendben ABC-ben

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia Anatomy, morphology, embriology (ANON)

2024-02-09 8:15-11:00
Learning Center 1.05

Részletes program

Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás Anesthesiology and intensive care, emergency care (ANEM)

2024-02-07 15:15-17:30
Learning Center 1.03

Részletes program

Bioinformatika, számítógépes modellezés, genetika, genomika Bioinformatics, computer modelling, genetics, genomics (GENINFO)

2024-02-08 8:15-10:45
Learning Center 1.05

Részletes program

Biokémia Biochemistry (BIOC)

2024-02-09 8:15-11:00
Learning Center 1.13

Részletes program

Bőrgyógyászat Dermatology (DERM)

2024-02-07 15:30-18:15
Learning Center 1.13

Részletes program

Egészségügyi szervezés és menedzsment Health care organization and management (HCM)

2024-02-07 14:00-17:00
Learning Center 2.14

Részletes program

Élettan, kórélettan Physiology, pathophysiology (PHYS)

2024-02-09 8:15-10:45
Learning Center 0.06

Részletes program

Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia Endocrinology, nephrology, gastroenterology (ENNEG)

2024-02-08 8:15-10:30
Learning Center 1.03

Részletes program

Farmakológia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet Pharmacology, pharmacodynamics, clinical pharmaceutics (PHARM)

2024-02-07 8:45-11:15
Learning Center 0.06

Részletes program

Fogorvostudományok Odontology (DENT)

2024-02-07 8:45-12:30
Learning Center 1.05

Részletes program

Gyermekgyógyászat, pulmonológia, infektológia Pediatrics, pulmonology, infectiology (PEDPULM)

2024-02-08 15:45-18:45
Learning Center 1.13

Részletes program

Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia Pharmaceutical chemistry, analysis of pharmaceutics, pharmacognosy (PCHEM)

2024-02-09 8:15-10:45
Learning Center 1.03

Részletes program

Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás Pharmaceutical technology, pharmacovigilance, quality assurance (PTECH)

2024-02-09 11:30-14:00
Learning Center 1.03

Részletes program

Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet, angiológia) Cardiovascular medicine (cardiology, cardiac surgery, angiology) (CVM)

2024-02-07 13:15-16:30
Learning Center 1.05

Részletes program

Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina Diagnostic imaging, nuclear medicine (IMG)

2024-02-07 12:15-15:30
Learning Center 0.06

Részletes program

Kísérletes immunológia, mikrobiológia Experimental immunology, microbiology (EXIMM)

2024-02-08 11:30-14:30
Learning Center 1.05

Részletes program

Kísérletes onkológia, jelátvitel Experimental oncology, signal transduction (EXON)

2024-02-08 8:15-11:00
Learning Center 1.13

Részletes program

Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia Experimental surgery, experimental anesthesiology (EXSUR)

2024-02-07 12:00-14:30
Learning Center 1.03

Részletes program

Klinikai immunológia, reumatológia, sportorvoslás Clinical immunology, rheumatology, sports medicine (IMRS)

2024-02-08 15:15-18:15
Learning Center 1.05

Részletes program

Laboratóriumi medicina Laboratory medicine (LABM)

2024-02-08 15:15-18:00
Learning Center 1.03

Részletes program

Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, ortopédia Thoracic, abdominal, plastic and transplantation surgery, orthopedics (SURGO)

2024-02-08 11:15-14:45
Learning Center 1.03

Részletes program

Molekuláris biológia Molecular biology (MOLB)

2024-02-07 12:00-14:45
Learning Center 1.13

Részletes program

Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria, idegsebészet Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria, idegsebészet Neurology, neurovascular medicine, psychiatry, neurosurgery (NEUR)

2024-02-09 11:45-14:00
Learning Center 1.05

Részletes program

Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia Oncology, radiotherapy, hematology-hemostaseology (ORHEM)

2024-02-08 11:45-15:00
Learning Center 1.13

Részletes program

Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan Pathology, histology, forensic medicine (PAFO)

2024-02-07 8:45-11:15
Learning Center 1.13

Részletes program

Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika 1 Primary prevention, nursing, dietetics I. (PPREV1)

2024-02-07 9:00-11:45
Learning Center 2.16

Részletes program

Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika 2 Primary prevention, nursing, dietetics II. (PPREV2)

2024-02-07 16:30-19:30
Learning Center 2.16

Részletes program

Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika 3 Primary prevention, nursing, dietetics III. (PPREV3)

2024-02-08 8:15-11:30
Learning Center 0.06

Részletes program

Sejtbiológia, sejtélettan, biofizika Cell biology, biophysics (CEBI)

2024-02-07 8:45-11:15
Learning Center 1.03

Részletes program

Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina 1 Secondary prevention, family medicine, preventive medicine I. (SPREV1)

2024-02-07 14:00-16:45
Learning Center 1.12

Részletes program

Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina 2 Secondary prevention, family medicine, preventive medicine II. (SPREV2)

2024-02-08 12:15-15:15
Learning Center 0.06

Részletes program

Szemészet, urológia Ophthalmology, urology (OPHUR)

2024-02-09 11:45-13:45
Learning Center 1.13

Részletes program

Szülészet-nőgyógyászat Obstetrics and gynecology (OGYN)

2024-02-09 11:45-14:15
Learning Center 0.06

Részletes program

Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás Tertiary prevention (physiotherapy, rehabilitation and nursing) (TPREV)

2024-02-07 12:30-16:15
Learning Center 2.16

Részletes program

A DE OETDK Tanácsa

Dr. Panyi György

elnök

Vereb Márk ÁOK V.

hallgatói elnök

Dr. Fagyas Miklós

titkár

Dr. Kristóf Endre Károly

titkár
Dorogi Máté Gáspár ÁOK II., hallgatói titkár
Dr. Árokszállási Anita, Onkológiai Intézet
Dr. Pénzes-Daku Krisztina, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
Dr. Ráduly Arnold, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika
Dr. Varga Zsolt, Sebészeti Intézet
Prof. Dr. Vereb György, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Zákány Róza Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Zákány Florina, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Bereczky Zsuzsanna, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
Prof. Dr. Bay Péter, Orvosi Vegytani Intézet
Dr. Csépány Tünde, Neurológiai Tanszék
Prof. Dr. Balázs Margit, Népegészség- és Járványtani Intézet
Adorján Dávid Martin, ÁOK V. (Sebészeti Műtéttani Tanszék)
Barta Zalán, ÁOK V. (Élettani Int.)
Bomberák Dóra, KLK MSc II. (Klinikai Lab. Kutató Tanszék)
Gömöri Lídia, ÁOK VI. (Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Int.)
Kovács Máté, ÁOK VI. (Kardiológiai Klinika)
Kurtán Kitti, ÁOK V. (Biofizikai és Sejtbiol. Int.)
Le Tran Linh Dan, Gen. Med. VI. (Sebészeti Műtéttani Tanszék)
Pinczési Viktória, ÁOK V. (Szülészeti és Nőgyógyászati Int.)
Bozsó Boglárka, ÁOK VI. (Gasztroenterológiai Klinika)
Csépes-Ruzicska Lea, ÁOK VI. (Aneszteziológiai és Int. Ter. Tansz.)
Menkó Gábor, ÁOK IV. (Biofizikai és Sejtbiol. Int.)
Egészségtudományi Kar, oktató: Dr. habil. Jóna György, hallgató: Tomcsik Milán Zsolt ETK
Fogorvostudományi Kar, oktató: Dr. Szentandrássy Norbert, hallgató: Kovács Bálint Szilveszter FOK IV.
Gyógyszerésztudományi Kar oktató: Dr. Bak István, hallgató: Révész Réka GYTK V.